Categories
Hat

Registreringsblad för självskador, 170913

Rangordna din impuls till självskada mellan 0-100 (skriv dagens datum). Agerade du på impulsen? ja ( ) nej (x) Vad gjorde du istället? Jag gick ut i skymningen, gick till skogen. På tjugo meters kanske tio hade du inte vetat om jag var en pojke eller flicka. Jag går ner i sänkan i skogen och […]