Categories
Hat

Jon Nödtveidt

kadavervätskan

stelnar

mellan mina läppar

jag smeker tomrum

söker dina döda ögon

i mig bottenlöst mörkt

res i mig

res dig ur mig

antikosmiskt astralknull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *